Pri zapísaní nového člena do klubu je rodič povinný do 14 dní od pridelenia variabilného symbolu uhradiť na účet klubu zápisné: 20,- eur a mesačný príspevok: 20,- eur; spolu: 40,- eur. Mesačný členský príspevok je potrebné uhradiť do 15. dňa príslušného mesiaca.
Usmernenie k plateniu
MFK Stará Ľubovňa
Príspevky 2020
MFK Stará Ľubovňa
Žiadosť o zníženie príspevku
MFK Stará Ľubovňa
Stiahnite si dokumenty, vyplňte ich a buď elektronicky alebo písomne požiadajte o zníženie alebo úplné zrušenie poplatkov či uvoľnenie hráča na skúšku.
Odhláška z klubu
MFK Stará Ľubovňa
Uvoľnenie hráča na skúšku
MFK Stará Ľubovňa
Zdravotná spôsobilosť
MFK Stará Ľubovňa
Mesto Stará Ľubovňa
logo saller
logo m+a

MFK Stará Ľubovňa | Všetky práva vyhradené | Copyright © 2020 by MFK Stará Ľubovňa

Celý obsah stránok je chránený podľa autorského zákona a jeho kopírovanie bez výslovného súhlasu redakcie je zakázané. Povolená je citácia častí materiálov tu uverejnených s uvedením zdroja mfkstaralubovna.com

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean