Prezident klubu
Ján Fröhlich
štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta
Marián Solotruk
tréner A-mužstva
Pavol Jeleň
poslanec MsZ
Ján Fröhlich
štatutárny zástupca
Mgr. Patrik Boďo
poslanec MsZ
Ján Servický
správa štadióna
Juraj Firta
kustód
MUDr. Peter Karaš
tajomník
X X X
hospodár
Mgr. Patrik Boďo
PR manažér
MUDr. Peter Karaš
marketing
Výkonný výbor
Technické oddelenie a správa štadióna
Marketingové a PR oddelenie
Výkonné funkcie