top of page
Prezident klubu
21 Prezident klubu Ján Fröhlich.jpg
Ján Fröhlich
štatutárny zástupca
23 Viceprezident klubu PhDr. Ľuboš Tomko.jpg
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta
22 Člen výkonného výboru Pavol Jeleň.jpg
Pavol Jeleň
poslanec MsZ
21 Prezident klubu Ján Fröhlich.jpg
Ján Fröhlich
štatutárny zástupca
Marián Solotruk
člen výboru
20210422_191620.jpg
Peter Vresilovič
správca štadióna
MFK LOGO.jpg
Drahomír Mašlej
kustód
Výkonný výbor
Technické oddelenie a správa štadióna
bottom of page