Prezident klubu
Ján Fröhlich
štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta
Pavol Jeleň
poslanec MsZ
Ján Fröhlich
štatutárny zástupca
Marián Solotruk
člen výboru
20210422_191620.jpg
Peter Vresilovič
správca štadióna
01_Logo MFK.jpg
Drahomír Mašlej
kustód
Výkonný výbor
Technické oddelenie a správa štadióna