top of page
Pamätať a nezabúdať
Futbalová história v Starej Ľubovni, vtedy malom mestečku, či skôr obci na severnom Spiši, sa začala odvíjať začiatkom 20. storočia. Futbal pod Ľubovniansky hrad "doniesli" a začali propagovať učitelia vtedajšej mešťanskej školy a slovenskí i českí vojaci umiestnení v malej posádke, ktorí zabezpečovali stráženie hraníc.
Vtedajší rímsko-katolícky farár a obecný kronikár v jednej osobe do kroniky napísal, že dňa 2.3.1923 bol v starej Ľubovni založený športový klub, ktorý mal 248 členov. Zaujímavosťou bolo, že členský príspevok činil 24,- Kč/rok. Prvým predsedom bol Dr. Schich.
Futbal sa hral na "jarmočnom pľaci", kde sa konali jarmoky. Na zápasy sa chodilo peši, na bicykloch, konských povozoch. V tom najkomfortnejšom prípade na nákladnom aute. 
bottom of page