Stiahnite si dokumenty, vyplňte ich v zmysle pokynov "Systému prihlasovania" a formou elektronickej prihlášky prihláste záväzne záujemcu do futbalového klubu MFK Stará Ľubovňa:
Systém prihlasovania
MFK Stará Ľubovňa
Elektronická prihláška do klubu
MFK Stará Ľubovňa
Zdravotná spôsobilosť
MFK Stará Ľubovňa
Spracovanie os. údajov
MFK Stará Ľubovňa
Evidenčný list
MFK Stará Ľubovňa
Kódex rodiča
MFK Stará Ľubovňa
GDPR
MFK Stará Ľubovňa
Elektronické prihlásenie