top of page
Fakturačné údaje
Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Odvetvie ekonomickej činnosti: 93120 Činnosti športových klubov
Adresa: Továrenská 821/1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 42230977
DIČ: 2023763588 

IČ DPH: SK2023763588


Bežný účet:
IBAN: SK58 1100 0000 0029 2587 1667
 
Toto je miesto pre váš sponzoring. Aj vy môžete svojou troškou kedykoľvek prispieť na rozvoj a zatraktívnenie najpopulárnejšej hry pod Ľubovnianskym hradom.
 
Ak okrem toho máte spoločnosť, ktorú potrebujete spropagovať, nemusíte vyhľadávať len klasické nosiče reklamy (televízia, rozhlas, tlač, billboardy) ako to bolo doposiaľ, ale využite aj iný druh propagácie pre svoje zviditeľnenie.
Klubu môžete prispieť na otvrený transparentný účet Slovenskej sporiteľne:
V súčasnosti v právnom poriadku existuje úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, upravenej v § 50 a 51 zákona o športe. Na základe tejto úpravy je sponzorským plnenie, a to peňažné alebo nepeňažné, priame alebo nepriame, ktorého účel súvisí so športovou činnosťou. 
Zmluva o sponzorstve
MFK Stará Ľubovňa
Darovacia zmluva
MFK Stará Ľubovňa
Zmluva o reklame
MFK Stará Ľubovňa
Zverejnené faktúry 2018
MFK Stará Ľubovňa
Zverejnené faktúry 2019
MFK Stará Ľubovňa
Verejné obstarávanie
Sponzorstvo v športe
Zverejnené faktúry
bottom of page