Fakturačné údaje
Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Odvetvie ekonomickej činnosti: 93120 Činnosti športových klubov
Adresa: Továrenská 821/1, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 42230977
DIČ: 2023763588
Bežný účet:
IBAN: SK58 1100 0000 0029 2587 1667
Transparentný účet:
IBAN: SK35 0900 0000 0050 7523 8999
Toto je miesto pre váš sponzoring. Aj vy môžete svojou troškou kedykoľvek prispieť na rozvoj a zatraktívnenie najpopulárnejšej hry pod Ľubovnianskym hradom.
 
Ak okrem toho máte spoločnosť, ktorú potrebujete spropagovať, nemusíte vyhľadávať len klasické nosiče reklamy (televízia, rozhlas, tlač, billboardy) ako to bolo doposiaľ, ale využite aj iný druh propagácie pre svoje zviditeľnenie.
Klubu môžete prispieť na otvrený transparentný účet Slovenskej sporiteľne:
V súčasnosti v právnom poriadku existuje úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, upravenej v § 50 a 51 zákona o športe. Na základe tejto úpravy je sponzorským plnenie, a to peňažné alebo nepeňažné, priame alebo nepriame, ktorého účel súvisí so športovou činnosťou. 
Zmluva o sponzorstve
MFK Stará Ľubovňa
Darovacia zmluva
MFK Stará Ľubovňa
Zmluva o reklame
MFK Stará Ľubovňa
Zverejnené faktúry 2018
MFK Stará Ľubovňa
Zverejnené faktúry 2019
MFK Stará Ľubovňa
Aj vy viete pomôcť

Thanks! Message sent.

Sponzorstvo v športe
Zverejnené faktúry