top of page
Dajme spolu gól
Slovenský futbalový zväz v rámci Grassroots programu vstupuje do štvrtého školského roka s projektom „Dajme spolu gól“, ktorý je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v materských školách (pravidelné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal). V školskom roku 2019/20 ponúka možnosť pokračovať tým materským školám, ktoré boli zapojené do projektu DSG v minulom školskom roku a zároveň ponúka možnosť zapojiť do projektu novým materským školám alebo základným školám s materskou školou. Každá nová zaregistrovaná škola obdrží športové pomôcky.
logo_dajme_spolu_gól.png
Náš klub sa v tomto školskom roku zapojil do projektu a začal spolupracovať s dvomi materskými školami na území Mesta.
zs s ms sv cyrila a metoda logo.png
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
Štúrová 3
ms_tatranská_logo.png
MŠ Farebný svet detí
Tatranská 1 
bottom of page