top of page
Sponzorstvo v športe
Toto je miesto pre váš sponzoring. Aj vy môžete svojou troškou kedykoľvek prispieť na rozvoj a zatraktívnenie najpopulárnejšej hry pod Ľubovnianskym hradom.
 
Ak okrem toho máte spoločnosť, ktorú potrebujete spropagovať, nemusíte vyhľadávať len klasické nosiče reklamy (televízia, rozhlas, tlač, billboardy) ako to bolo doposiaľ, ale využite aj iný druh propagácie pre svoje zviditeľnenie.
Klubu môžete prispieť na otvrený transparentný účet Slovenskej sporiteľne:
V súčasnosti v právnom poriadku existuje úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, upravenej v § 50 a 51 zákona o športe. Na základe tejto úpravy je sponzorským plnenie, a to peňažné alebo nepeňažné, priame alebo nepriame, ktorého účel súvisí so športovou činnosťou. 
Zmluva o sponzorstve
MFK Stará Ľubovňa
Darovacia zmluva
MFK Stará Ľubovňa
Zmluva o reklame
MFK Stará Ľubovňa
bottom of page