top of page
1998 - 2003
Je to obdobie. ktoré máme všetci v súčasnom poznaní a prežívaní. Možno muselo zákonite nastať. Opiťprišiel čas pre novy nastupujúci kolektív, ktorý svojimi futbalovými (hráčskymi, funkcionárskymi) skúsenosťami mohol prehovoriť a prehovoril s cieľom pozdvihnúť život futbalového A mulstva v Starej Ľubovni. Na konferencii FK 7.12.1997 bol jvoíeny novy výbor FK a správna rada. Predsedom sa stal JUDr. Pivovarník Ján, členmi ing. Barilla Jan, Mgr, Hric Ján, Mgr, Matej Zamkovský, Michal Mojcher, Mgr. Jozef Kovalv ik. Michal Cabra, predsedom správnej rady RNDr. Valent Jaržembovský.
 
Výbor začal pracovať v nezávideniahodnej situácii. A mužstvo po jesennej Časti 199- 9$ malo 5 bodov a pre inzultáciu rozhodcu došlo k stiahnutiu 6 bodov. História asi tatko pamätá, aby odvetnú Časť súťaže začínalo mužstvo s mínus 1 bodom. Napriek tomu 4. liga aj po ročníku ioo~ 98 zostala v Starej Ľubovni. Do jarného obdobia 1998 spadajú mimoriadne aktivity na zháňanie finančných zdrojov a budovanie kádra. Hráčsky kolektív sa cieľavedome doplňoval. Pre históriu možno poznamenať, že za mimoriadne prajných okolnosti stali sa hráčmi nášho 4. ligového kádra aj bývalí dorasteneckí reprezentanti Macedónie SáŠa Aeeski a Orančo Trajanovski. V 4.lige bola to určitá rarita. Nám však pomohla už v rocmkuíooS 99 postúpiť do predtým nedosuiahnuteľnej 3.ligy. Renesancia futbalu v Starej Ľubovni začala.
 
Pamätáme si atmosféru postupujúcich Štvrtoligových stretnutí. Nezabudnuteľný FAX KLUB. Kto môže zabudnúť na rozhodujúci zápas s Popradom o postup do 3. ligy? Takmer neuveriteľných 3000 divákov povzbudzovalo, Čakalo na definitívne potvrdenie návratu silného a kvalitného futbalu po takmer 25-tich rokoch na Štadión do Starej Ľubovne. Bolo to rýchle a stalo sa skutočnosťou. Naplnilo sa podanie ruky vtedajšieho (už nebohého) predsedu vsi. FZ Gejzu Princa a primátora mesta RNDr. Valebta Jaržembovského na zasadaní Predsedníctva vsi. FZ v Starej Ľubovni na Salaši U Franka vo februári 1998 o spoločnom úsili vrátiť ľubovnianskému futbalu primerané postavenie.
 
Tretia liga je súťažou náročnou. Našimi súpermi sú bývalý 1.ligový Bardejov a Lokomotíva Košice, druholigové Vranov n. T., Michalovce, Trebišov, ďalej stabilizované mužstvá Turne n. Bodvou. Veľkých Kapušian, Sobraniec, Svidníka, Svitu, Lipan jasne naznačujú, že v 3. lige je každý časový úsek prípravy, každý zápas dôležitý a nenahraditeľný-. Pre túto náročnosť vyžadovala si posilňovanie realizačného i hráčskeho kolektívu. V roku 1999 vstúpil do diania vo futbale Michal Rebič so svojou firmou Rekostav a má ako silný generálny sponzor nespornú zásluhu na postupe mužstva do 3.1igv i jeho úspešnom účinkovaní v rokoch 1999-2001. Koncom roku 2001 nastúpil na miesto generálneho sponzora Ján Šulík a jeho firma Montzvar s.r.o. Obaja sponzori, každý vo svojom období prevzali na seba hlavnú ťarchu existencie 3,ligového futbalového mužstva. Nesporne nový sponzor pomohol k tomu, aby 3.liga v St. Ľubovni bola zachovaná a mala ďalšiu nádej na úspech.
 
Potvrdenie návratu silného a kvalitného futbalu po takmer 25-tich rokoch na štadión do Starej Ľubovne. Bolo to rýchle a stalo sa skutočnosťou. Naplnilo sa podanie ruky vtedajšieho (nebohého) predsedu vsi. FZ Gejzu Princa a primátora mesta RNDr. Valenta Jaržembovského na zasadaní Predsedníctva vsi. FZ v Starej Ľubovni na Salaši U Franka vo februári 1998 o spoločnom úsili vrátiť ľubovnianskému futbalu primerané postavenie.
 
Tretia liga je súťažou náročnou. Našimi súpermi sú bývalý ligový Bardejov a Lokomotíva Košice, druholigové Vranov n. T., Michalovce, Trebišov, ďalej stabilizované mužstvá Turne n. Bodvou, Veľkých Kapušian, Sobraniec, Svidníka, Svitu, Upan jasne naznačujú, že v 3. lige je každý časový úsek prípravy, každý zápas dôležitý a nenahraditeľný. Pre túto náročnosť vyžadovala si posilňovanie realizačného i hráčskeho kolektívu. V roku 1999 vstúpil do diania vo futbale Michal Rebič so svojou firmou Rekostav a má ako silný generálny sponzor nespornú zásluhu na postupe mužstva do 3.ligy i jeho úspešnom účinkovaní v rokoch 1999-2001. Koncom roku 2001 nastúpil na miesto generálneho sponzora Ján Šulík a jeho firma Montzvar s.r.o. Obaja sponzori, každý vo svojom období prevzali na seba hlavnú ťarchu existencie 3.1igového futbalového mužstva. Nesporne nový sponzor pomohol k tomu, aby 3.1iga v St. Ľubovni bola zachovaná a mala ďalšiu nádej na úspech.
 
Ak hovoríme o renesancii futbalu na prelome storočia a tisícročia, je treba spomenúť prístup mesta a jeho organizácii (Slobyterm s.r.o., Ekos s.r.o. a VPS), bez ktorých by ďalší úspešný rozvoj nebol možný. Vďačnosť patrí sponzorom : Eurotechnik s.r.o., Pienstav a.s., Salašu u Franka, Reštaurácii u Jeleňa, Agrostavu, SARSu, GURLEXu, firme GEODAT, W-Color, Staving a.s., PRIMÁ ZDROJ, FUSUV-FUZAM, M-kem, Skrutkáreň a ďalší.
 
Operatívny život vo FK si nevieme predstaviť bez práce Jána Vislockého, Jána Servického, Jozefa Borušoviča, Michala Mojchera, Jána Aftanasa, Bohuša Eleniuka, Jána Broneka a ďalších. Dlhodobo s históriou futbalu je späté meno Milana Sivuľku, maséra , zdravotníka, ktorý viac ako 20 rokov dozerá na zdravie hráčov.
 
Za r. 1998 - 2003 náročnú funkciu predsedu výboru FK vykonávali JUDr. Ján Pivovarník, Michal Rebič a súčasný predseda Ján Šulík. Funkciu trénerov Bartolomej Majerník / postúpil s mužstvom do III. ligy /, Ján Petras, Ing. Jozef Petraň, JUDr. Ondrej Daňko, František Vilim.
 
Dynamický vývoj, neustála výmena hráčského kádru a jeho doplňovanie spôsobili, že za r. 1998 - 2003 sa vystriedalo v kádri veľa hráčov. Bol to aj dôsledok slabej možnosti čerpania hráčov z vlastnej mládežníckej základne. Okrem fotodokumentácie hráčov, obliekali dres Starej Ľubovne ďalší hráči : Jozef Pisarčik, Slavomír Kormaník, Martin Kupec, Ján Knapik, Jozef Kalafút, Jozef Plichta, Václav Škovrán, Vlado Packa, Martin Mindžák, Jozef Kozák, Imro Novotný, Slivoš, Stanislav Ďurkoš, Jozef Boguský, Ján PavliŠin, Ján Lipčák, Slavomír Jarabinský, Pavol Pristáš.
bottom of page