top of page
1980 - 1997
Všeobecne môžeme toto obdobie charakterizovať ako čas hľadania a striedajúcich sa obdobi malých vzostupov i historických pádov. Bolo to rovnako obdobie mnohých obetavých a oddaných funkcionárov, trénerov, hráčov, ktoré však po „hviezdnych rokoch* ľubovnianskeho futbalu zostalo v tieni a tak skoro dve futbalobvé generácie nemali šťastie dosiahnuť vyššie méty napriek mnohým jednotlivcom i kolektívom, ktorí svojimi predpokladmi, ambíciami i schopnosťami mohli dosiahnuť viac. Bolo to obdobie zháňania finančných a materiálnych zdrojov na činnosť, hľadanie nových ciest sponzoringu a zabezpečenia existencie futbalu dôstojného pre okresné mesto. Predsedami FK boli ing. Buvalič Jozef (1980-82), Jozef Bulko (1982-85), JUDr. Dušan Kormaník (1985-1993), Ing. Michal Kormaník (1993-1995), zastúpujúci predseda Ing. Vladimír Jacenik (1996-1997).
 
V rokoch 1985 -1993 pracovali vo výbore futbalového klubu: Mojcher Michal, Hric Ján. BorušoviČ Jozef, Šurin Jozef, MUDr. Krochta František, Zamkovský Matej. FK bol začlenený z rozhodnutia vyšších telovýchovných orgánov po problémoch v ekonomickej oblasti do TJ Skrutkáreň. FK nemal právnu subjektivitu, podliehal riadeniu TJ Skrutkáreň. V tomto období klub hrával v súťaží krajských majstrovstiev.
 
Po prvýkrát v histórii futbalu boli zriadené na Základných Školách v Starej Ľubovni tzv. prípravky žiakov, ktorým sa venovali učitelia telocviku na týchto školách (Vitkovský Rastislav na ZŠ Svaljavská).
 
Klub prihlásil do súťaži riadených vsi. FZ mladších žiakov, starších žiakov, mladších dorastencov a starších dorastencov. Boli to ekonomický náročné, ale vďaka hlavnému sponzorovi Skrutkáreň Š.p.. v ktorom cez TJ Skrutkáreň sa vykonávala ekonomická podnikateľská činnosť sa darilo získať dosť prostriedkov na financovanie klubu. V tomto obdobi sa dobudovali nekryté ochozy na štadióne, sprevádzkovala sa sauna, vykonali sa rozsiahlejšie terénne úpravy, zrekultivovalo sa staré ihrisko, zrekonštruovali sa staré šatne, vybudoval sa podzemný rozvod vody na zavlažovanie obidvoch ihrísk, staré ihrisko bolo opatrené z troch strán zábradlím, vybudované kovové prístrešky, prístrešky nad striedačkami. Za prispenia TJ, Technických služieb a Skrutkáreň š.p. sa zlepšilo aj technické vybavenie na udržbu trávnikov.
 
Trénerskej činnosti pri mládežníckych družstvách sa venovali Firta Juraj, Fečišin Ján, Drobňák Peter, Šomský Ondrej. Tieto družstva hrali v najvyšších súťažiach riadených VsFZ. Tam boli položené základy výchovy vlastných odchovancov, z ktorých sa mnohí úspešne uplatnili vo vlastnom klube v kategŕii dospelých, ale aj vo vyšších súťažiach iných klubov: Solotruk Marián ( I.liga Tatran Prešov, Ličartovce, Senec), Pavlišin Jozef (Jelšava, Sp. Nová Ves ), Pavlišin Rastislav (Michalovce, Svit), Szanislo Ján (Trebišov), Boguský Jozef ( Svit, Drnovice, Humenné), Šomský Martin (Bardejov), Frohlich Ján (Michalovce, Nowy Sacz PĽR, Kačmatrčík Peter, Leško František (V.Kapušany) aj iní.
 
VsL FZ. Tam boli položené základy výchovy viastnycn oacnovancuv, c rum úspešne uplatnili vo vlastnom klube v kategŕii dospelých, ale aj vo vyšších súťažiach iných klubov: Solotruk Marián (í.liga Tatran Prešov, Ličartovce, Senec), Pavlišin Jozef (Jelšava, Sp. Nová Ves ), Pavlišin Rastislav (Michalovce, Svit), Szanislo Ján (Trebišov), Boguský Jozef ( Svit , Drnovice, Humenné), Šomský Martin (Bardejov), Frohlich Ján (Michalovce, Nowy Sacz PĽR, Kačmatrčík Peter, Leško František (V.Kapušany) aj iní.
 
Družstvo dospelých dosahovalo v tomto období striedavé úspechy v krajských majstrovstvách. Bolo vedené trénermi Martončíkom Romanom z Košíc, Koribaničom Jaroslavom zo Sniny, Phdr. Žileckým Ladislavom z Novej Ľubovne, Reľovským Tomášom a Bačom Jánom.
 
Veľké spoločenské zmeny v roku 1989 sa dotkli aj futbalu. FK sa osamostatnil od TJ Skutkáreň, zriadil vlastnú zberňu Sazky - Športky, vyvíjal podnikateľskú činnosť v oblasti nákladnej prepravy predovšetkým pre Skrutkáreň š.p. Z týchto príjmov bola financovaná činnosť klubu. Isté neúspešné obdobie sa zavŕšilo vypadnutím v ročníku 1989/1990 až do 1. B triedy, keď súpermi sa stali družstvá z okresu - Podolínec, Hromoš, Litmanová, Plaveč. Tieto aktivity po roku 1993 zanikli a zdroje príjmov začal FK hľadať od sponzorov a mesta.
 
V tomto období reprezentovali klub v súťaži dospelých rôzne dlhé časové úseky už aj vyššie spomínaní hráči a okrem nich aj Lang Daniel, Hricko Jozef, Boleš Dušan, MUDr. Karaš Jaroslav, Ing. Bartko Miroslav, Leško František, Dulin, Kyšeľa, František Barnovský, Hrivňák Jozef, Mišenko Jozef ml. a iní.
 
V tomto období treba oceniť trenérsku prácu Firtu Juraja, ktorý sa dlhé roky venuje práci s mládežou, predovšetkým staršiemu dorastu, s ktorým dosahoval dobré výsledky a nemalou mierou prispel k výchove celého radu dobrých futbalistov. Ak povieme striedanie generácii, musíme povedať, že to bolo hľadanie tých, ktorí chcú pokračovať v bežiacej a nedokončenej ceste vo futbalom živote.
 
V roku 1993-1997 nastúpila nová funkcionárska generácia. Predsedom sa stal Ing. Michal Kormaník. Funkcionármi, ktorí udržiavali život a vývoj vo FK boli Ing. Vladimír Jaceník, Michal Mojcher, Jozef Borušovič, Milan Kolumber, Andrej Zajac a ďalší. Trénermi tohto obdobia boli Karol PetroŠ, Milan Fuchs a Tomáš Reľovský.
 
Úspechy a neúspechy sa opäť striedali v obhajovaní pozícii v 4. lige vsi. región. Objavili sa talenty (zdravé dedinské), ktoré sa buď uspokojili s tým čo dosiahli ( Grich, Kyšeľa), alebo išli ďalej (Ján Frohlich - Michalovce, Nowý Sacz - PĽR 2.liga).
 
Vývoj však z dôvodu materiálnych a finančných možností začal stagnovať a 4. liga v roku 1997/98 sa stala len želaním zachovať ju aj naďalej. Okrem zverejnených fotodokumentov pripomíname ďalších futbalistov pôsobiacich v tomto období: Rastislav Grich, Štefan Tokarčík, Ján Servický,, Drahomír Mašlej, Slavomír Kormaník, Rudolf Kovalčík ml., Pavol Plach, Jaroslav a Marián Jarabinskí, Pavol Pristaš, Peter Kačmarčík, Ján Szanislo ml., Martin Boguský, Vincent Kandráč, Martin Šomský, Peter Leško, Ľubo Leško, Vasiľ Víra, Daniel Antoni, Ing. Lang Andrej, Gedra Štefan, Sivuľka Juraj a iní.
bottom of page