top of page
1960 - 1970
Tieto roky sú nezabudnuteľne spojené so vstupom štátneho podniku Skrutkáreň do futbalového diania. Rokom 1962 nastáva ďalší výrazný postup vbudovani priestorových a materiálnych podmienok pre futbal. V akcii „Z" za výdatnej brigádnickej pomoci sa postavila nová tribúna, nové ihrisko, atletická dráha, základné oplotenie. V tom čase sa postavila ai administrativno-prevádzková budova bývalého ČSZTV.
 
Na pomery Starej Ľubovne, silný domáci podnik Skrutkáreň začal vytvárať podmienky pre perspektívny vývoj futbalu. Podpora v doprave, zabezpečovaní výstroja, zamestnávanie hráčov, možnosť využívania rekreačného zariadenia na sústredenia a pod. boli základom pre koncepčnú prácu. Mená funkcionárov Jozef Zicho, Marcel Schich, Ing. Emil Heins, Pavol Vitkovský, Štefan Job, Jozef Kristiník, JUDr. Ján Lampart. František Sobčák, Jozef Trenčik, Milan Kolumber zostanú nezmazateľne vpísané do dejin ľubovnianskeho futbalu. Tréneri Oldo Cigánek. MUDr. Macek, Ján Polgár. Čepček, Ing. Ján Dinga odvádzali oduševnene svoju prácu. Hráčsky káder tvorili : Roman Šipoš, Jakub Tbkarčík, Miloslav Novák, Karol Didecký, Anton Jeleň, Fr. Kollár, Vasiľ a Peter Romaňák, Miroslav Ochotnický, Ondrej Kuruc. Rudolf, Ondrej a Štefan KovalČíkovd, J. Bodnár, Milan Jendral, Vladimír Hyben, Ján Košár. Štefan Varga, Pavol Puráš, Štefan Grib, Jozef Maruščák, Michal Saloň, Jozef Fráter. Pavol Repka. Anton Malina, Sudimák, Mikuláš Kopinský, Ladislav Šipoš, Bazger. Karol Sekelský, Ing. Dinga ( hrajúci tréner), Štefan Virostko. V rôznych súťažných ročníkoch mužstvo neprekročilo hranice krajského majstrovstva.
bottom of page