top of page
1946 - 1960
Nové povojnové obdobie prinieslo aj do futbalu nevídaný entuziasmus. Na ľavom brehu rieky Poprad v lokalite Vierbinky (po ľubovňansky Vieržbinky) postavilo sa svojpomocne nové futbalové ihrisko. Hlavný sponzor podnikateľ pán Morgenbesser Zoltán dal postaviť drevenú krytú tribúnu, ktorá slúžila svojmu účelu do druhej polovice 70-tych rokov. V jej útrobách bolo sociálne a hospodárske zázemie pre činnosť klubu.
 
Výstavba ihriska nebola ľahká. Vyrúbanie krovín, vrbín a ich vykorenenie, navážka zeminy si vyžiadali tisícky hodín práce dobrovoľníkov - nadšencov futbalu. Ťarcha hospodárskeho a organizačného zabezpečenia bola na Zoltánovi Morgenbeserrovi, Jánovi Kasenčákovi, p. Ploskuňákovi. Ďalšími patrónmi boli Vojtech Nevrlý, Ing. Rudolf Ševela, p. Šnábel. V tomto Období sa začala hrať pravidelná súťaž východoslovenskej oblasti. Už v týchto časoch boli našimi súpermi Michalovce, Bardejov, Strážske, Kežmarok, Poprad, Humenné, Sabinov. Trénermi v tomto období boli MVDr. Neder (hrajúci tréner, bývalý reprezentant ČSR vo futbale) a Oldo Cigánek. Z hráčov tejto éry sa preslávil Dr. Neder, Jozef Horváth (perfektný technik), Nemec (vynikajúci útočník), začínajúci talent Jozef Bodnár (Džusi), brankár Pavol Vitkovský a začínajúci Jozef Štefaňák. Aj vtedy existovali rôzne formy sponzorstva. Manželia Kasenčákovci (pekár, kuchár) stravovali doma dochádzajúcich hráčov. Holič Demeter bezplatne holil a strihal futbalistov, aby vyzerali „do sveta“. Majiteľ likérky Morgenbesser venoval na každý zápas 2 bedne pálenky. Krčmári Alexík a Furtkevič poskytovali svoje osobné autá (vtedy ojedinelé) na odvozy a dovozy dochádzajúcich hráčov. Podobných príkladov by sa našlo viacej.
 
Tento entuziazmus a táto súčinnosť umožnili postúpiť prvý raz Starej Ľubovni do divízie v roku 1949/50. Aj vývoj výstroja pokročil. Hralo sa v kožených kopačkách s predpísanými loptami. Doprava na zápasy bola väčšinou nákladnými autami. Športový život bol veselý. Organizovali sa aj rôzne spoločenské zábavy. Získané peniaze išli na činnosť.
 
V rokoch 1946 - 1960 obliekali dres Starej Ľubovne ďalší výborní a oduševnení futbalisti: Jozef Turlík, Gmiter, Štefan a František Nebresovci, Anton Petija, Jozef Pajonk, Milan Vitko, Tibor Alexík, Andrej Kicko, Jozef Hutník, Jozef Štefaňák,Ladislav Jurský, Milan Jendral, Grajcár, Jozef Tilecký, Gábor Dlugolinský, Ladislav Lacina, František Puchajda, Toporcer, František Remeš,Čane Génov, Haviar, Viktor Potočný, Štefan Baláž, Pavol Smrek, Ján a Jozef Horváth, František Novoroľník, Oldo Cigánek a ďaľší. Úctihodný počet uvedených hráčov potvrdzuje rozmach ľubovnianského futbalu i mimoriadny záujem o tento šport.
bottom of page