top of page
Evidencia príspevkov
Členský príspevok je suma, ktorá sa platí za možnosť byť členom organizácie MFK Stará Ľubovňa, využívať jej služby. Uhradenie príspevkov v určenej lehote je aj podmienkou na ďalšie trvanie členstva (t. j. nezaplatenie členského príspevku môže podľa posúdenia situácie znamenať pozastavenie alebo zánik členstva).
V každej kategórii podrobne evidujeme príspevky všetkých členov, ktoré sú zaznamenané v týchto priehľadných tabuľkách. Tie sú chránené heslom, ku ktorým majú prístup rodičia resp. dotknuté osoby. Údaje sú aktualizované k poslednému dňu v mesiaci.
A mužstvo
MFK Stará Ľubovňa
U19
MFK Stará Ľubovňa
U17
MFK Stará Ľubovňa
U15
MFK Stará Ľubovňa
U13
MFK Stará Ľubovňa
U11
MFK Stará Ľubovňa
U10
MFK Stará Ľubovňa
U9
MFK Stará Ľubovňa
U8
MFK Stará Ľubovňa
Dlžníci 2018
MFK Stará Ľubovňa
bottom of page